Warunki korzystania

Warunki użytkowania

PROSIMY O PRZECZYTANIE TEJ STRONY INTERNETOWEJ WYMAGA ROZWAŻENIA I JAKO WARUNEK ZEZWOLENIA NA DOSTĘP.

PRZECZYTANIE I AKCEPTACJA WARUNKÓW UMOWY ORAZ PRZECZYTANIE I AKCEPTACJA POSTANOWIEŃ POLITYKI PRYWATNOŚCI NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ SĄ WYMAGANE DLA STRONY INTERNETOWEJ DOTYCZĄCE PRAWA DO ODWIEDZANIA, CZYTANIA, ODSPRZEDAWANIA, TRANSAKCJI, PROCESU PŁATNOŚCI W ZAKRESIE JAKICHKOLWIEK INTERAKCJI . ODWIEDZAJĄC TĘ STRONĘ INTERNETOWĄ POTWIERDZAJĄ, ŻE WSZYSTKIE WARUNKI KORZYSTANIA ZOSTAŁY PRZEKAZANE. WSZELKIE UMOWY, OŚWIADCZENIA, OBIETNICE, GWARANCJE, DZIAŁANIA LUB OŚWIADCZENIA ODWIEDZAJĄCEGO, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W JAKIKOLWIEK OD NINIEJSZEJ UMOWY, BĘDĄ ŻADNE ANI SKUTECZNE.

WSZYSTKIM OSOBOM ZABRONIONY SIĘ DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY, JEŚLI NIE PRZECZYTAJĄ I AKCEPTUJĄ WARUNKI KORZYSTANIA I POLITYKI PRYWATNOŚCI.

PRZEGLĄDANIE, ODWIEDZANIE, KORZYSTANIE, TRANSAKCJE PŁATNOŚCI W IMIENIU LUB INTERAKCJI Z NINIEJSZĄ STRONĄ INTERNETOWĄ JAKO SPRZEDAWCA, POŚREDNIK, PARTNER, KLIENT, DOSTAWCA USŁUG HANDLOWYCH, WYDAWCA, REKLAMA LUB INTERAKCJE Z TYMI WSZYSTKIMI WARUNKAMI KORZYSTANIE Z POLITYKI I POLITYKI PRYWATNOŚCI TEJ STRONY INTERNETOWEJ. W TYM WSZELKICH ZMIAN W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB DODATKOWYCH ZASADACH WPROWADZONYCH W ODNIESIENIU, KTÓRE STRONA INTERNETOWA MOŻE WPROWADZIĆ WYŁĄCZNIE W PRZYSZŁOŚCI.

WSZYSTKIM OSOBOM W WIEKU 18 NIE MA DOSTĘPU DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ. JEŻELI NIE MASZ 18 LAT, ODWIEDZANIE, CZYTANIE LUB INTERAKCJA Z NINIEJSZĄ STRONĄ INTERNETOWĄ LUB JEJ ZAWARTOŚCIĄ JEST NIEBEZPIECZNE W DOWOLNY SPOSÓB. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA W SZCZEGÓLNOŚCI ODMAWIA DOSTĘPU DO OSÓB OBJĘTYCH USTAWĄ O PRYWATNOŚCI DZIECI ONLINE (COPA) Z 1998 R.

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA ZASTRZEGA PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU KAŻDEJ OSOBIE LUB WIDZOWI Z DOWOLNEGO POWODU. ZGODNIE Z WARUNKAMI POLITYKI PRYWATNOŚCI, KTÓREJ AKCEPTUJESZ JAKO WARUNEK WIDZENIA, STRONA INTERNETOWA JEST DOZWOLONA NA ZBIERANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH I INFORMACJI W CELU WYKLUCZENIA ORAZ DO WIELU INNYCH ZASTOSOWAŃ.

WARUNKI KORZYSTANIA Z UMOWY MOGĄ ZMIENIAĆ SIĘ Z CZASU. ODWIEDZAJĄCY MAJĄ POTWIERDZAJĄCY OBOWIĄZEK, W RAMACH ROZWAŻANIA O ZEZWOLENIE NA WIDOK NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, ABY UTRZYMAĆ SIEBIE INFORMACJI O ZMIANACH.

STRONY UMOWY Z WARUNKAMI KORZYSTANIA

Odwiedzający, przeglądający, użytkownicy, subskrybenci, członkowie, podmioty stowarzyszone, sprzedawcy lub klienci, określani łącznie jako „Goście”, są stronami niniejszej umowy. Witryna internetowa i jej poprzednicy właściciele i / lub operatorzy są stronami niniejszej umowy, zwanej dalej „Witryną”. Odwiedzający rozumieją i przyjmują do wiadomości, że niniejsza umowa nadrzędna i zastępuje wszelkie umowy Odwiedzających z Witryną, w tym między innymi warunki korzystania z własnej elektronicznej witryny internetowej Odwiedzających, politykę prywatności lub inne proponowane prawnie wiążące umowy znajdujące się na stronie internetowej Odwiedzających.

Witryna niniejszym odrzuca wszelkie umowy elektroniczne dla odwiedzających witrynę, w tym między innymi Regulamin dla odwiedzających. Niniejsza umowa obowiązuje wszystkie strony. W przypadku sporu z Gościem, Witryna podlega niniejszej umowie oraz obowiązującym zasadom i prawom domyślnym, które zostaną rozstrzygnięte w drodze wiążącego arbitrażu lub sądu w miejscu wyboru Witryny w jurysdykcji wybranej przez Witryny. Wszelkie umowy, oświadczenia, obietnice, gwarancje, działania lub oświadczenia strony internetowej Odwiedzających lub inne proponowane umowy, które różnią się w jakikolwiek sposób od warunków niniejszej umowy, nie będą miały mocy ani skutku. Wszyscy odwiedzający, w tym sprzedawcy, pośrednicy, podmioty stowarzyszone, partnerzy joint venture, wydawcy, reklamodawcy, marketerzy online i wszyscy użytkownicy, którzy odwiedzają lub uzyskują dostęp do tej witryny w jakikolwiek sposób, podlegają wzajemnemu zwolnieniu, a wszelkie umowy lub porozumienia nie mogą być rozwiązane z jakiejkolwiek przyczyny lub powodu bez wzajemnej pisemnej zgody i zgody strony internetowej.

KORZYSTANIE Z INFORMACJI Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ

O ile nie zawarłeś wyraźnej pisemnej umowy z niniejszą witryną, która stanowi inaczej, odwiedzający, widzowie, subskrybenci, członkowie, podmioty stowarzyszone lub klienci nie mają prawa do wykorzystywania tych informacji w celach komercyjnych lub publicznych; nie mają prawa go rozpowszechniać, kopiować, zapisywać, drukować, sprzedawać ani publikować jakichkolwiek części zawartości tej witryny. Przeglądając zawartość tej witryny, wyrażasz zgodę na ten warunek przeglądania i potwierdzasz, że jakiekolwiek nieautoryzowane użycie jest niezgodne z prawem i może podlegać sankcjom cywilnym lub karnym. Ponownie, Gość nie ma żadnych praw do korzystania z treści lub jej części, w tym z baz danych, niewidocznych stron, połączonych stron, kodu źródłowego lub innej własności intelektualnej, którą może zawierać witryna, z jakiegokolwiek powodu w jakimkolwiek celu. Nic. Gość zgadza się na nałożenie kary umownej w wysokości 100 000 USD oprócz kosztów i rzeczywistych szkód za naruszenie tego postanowienia. Gość gwarantuje, że rozumie, że zaakceptowanie tego postanowienia jest warunkiem oglądania i że oglądanie oznacza akceptację.

WŁASNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ LUB PRAWO DO KORZYSTANIA, SPRZEDAŻY I PUBLIKOWANIA TREŚCI TEJ STRONY INTERNETOWEJ

Witryna i jej zawartość są własnością witryny lub są przez nią licencjonowane. Należy domniemywać, że materiał zawarty na stronie internetowej jest prawnie zastrzeżony i chroniony prawem autorskim. Odwiedzający nie mają żadnych praw do zawartości strony. Wykorzystywanie treści strony internetowej z jakiegokolwiek powodu jest niezgodne z prawem, chyba że odbywa się za wyraźną umową lub zgodą witryny.

HIPERLINK DO WITRYNY, WSPÓŁ MARKOWANIE, „RAMOWANIE” I ODNIESIANIE DO WITRYNY ZABRONIONE

O ile nie zostało to wyraźnie upoważnione przez witrynę internetową, nikt nie może hiperłącza tej witryny ani jej części (w tym między innymi logotypów, znaków towarowych, marek lub materiałów chronionych prawem autorskim) z jakiegokolwiek powodu. Ponadto nie wolno odnosić się do adresu URL (adresu witryny internetowej) tej witryny w żadnych komercyjnych lub niekomercyjnych mediach bez wyraźnej zgody, ani nie wolno „kadrować” witryny. W szczególności zgadzasz się na współpracę z Witryną w celu usunięcia lub dezaktywacji takich działań i ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody. Niniejszym zgadzasz się na karę umowną w wysokości 100 000,00 USD plus koszty i rzeczywiste odszkodowanie za naruszenie tego postanowienia.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ WITRYNY

Witryna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność zawartości tej witryny. Odwiedzający przyjmują na siebie całe ryzyko przeglądania, czytania, używania lub polegania na tych informacjach. O ile nie zawarłeś innej wyraźnej umowy ze stroną internetową, nie masz prawa polegać na jakichkolwiek informacjach zawartych w niniejszym dokumencie jako dokładnych. Strona nie daje takiej gwarancji.

Dołożono wszelkich starań, aby dokładnie przedstawić ten produkt i jego potencjał. Chociaż ta branża jest jedną z niewielu, w których można wypisać własny czek pod względem zarobków, nie ma gwarancji, że zarobisz jakiekolwiek pieniądze, korzystając z technik i pomysłów zawartych w tych materiałach. Przykłady i referencje w tych materiałach nie mogą być interpretowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy jest całkowicie zależny od osoby używającej naszego produktu, jej pomysłów i technik. Ten produkt nie jest okazją biznesową i zapewnia jedynie porady i szkolenia dotyczące optymalizacji Internetu i wyszukiwarek. Jest to nowy produkt i system, w związku z czym nie ma historii przychodów z jego użytkowania. NIE ŚLEDZIMY RZECZYWISTYCH DOCHODÓW UŻYTKOWNIKÓW NASZEGO PRODUKTU, JAKIE TYLKO NARUSZAŁaby TAJEMNICE HANDLOWE ORAZ INFORMACJE POUFNE LUB ZASTRZEŻONE. INFORMACJE NA TEJ STRONIE TO NASZE DOŚWIADCZENIA Z PRODUKTEM. JEŚLI CHCESZ DZIELIĆ SIĘ SWOIM DOŚWIADCZENIEM, POZNAJ NAS.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE NA KOMPUTERZE LUB OPROGRAMOWANIU W WYNIKU INTERAKCJI Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ LUB JEJ ZAWARTOŚCIĄ. GOŚĆ PRZYJMUJE CAŁKOWITE RYZYKO WIRUSÓW, ROBÓT LUB INNYCH CZYNNIKÓW KORUPCYJNYCH.

Witryna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia komputerów lub oprogramowania odwiedzającego lub jakiejkolwiek osoby, z którą odwiedzający następnie komunikuje się w wyniku uszkodzenia kodu lub danych, które są nieumyślnie przekazywane do komputera odwiedzającego. Ponownie, odwiedzający przegląda i wchodzi w interakcję z tą witryną lub wyświetlanymi w niej banerami, wyskakującymi okienkami lub reklamami na własne ryzyko.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE POBIERANIEM

Odwiedzający pobiera informacje z tej strony na własne ryzyko. Witryna nie gwarantuje, że pliki do pobrania są wolne od uszkodzeń kodów komputerowych, w tym między innymi wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przeglądając, używając lub wchodząc w interakcję z tą witryną w jakikolwiek sposób, w tym banery, reklamy lub wyskakujące okienka, pliki do pobrania i jako warunek strony internetowej umożliwiający jej legalne przeglądanie, Gość na zawsze zrzeka się wszelkich praw do roszczeń z tytułu uszkodzenia oraz wszelkie opisy oparte na jakimkolwiek przyczynowym czynniku powodującym jakąkolwiek możliwą szkodę, bez względu na to, jak haniebną lub rozległą, fizyczną lub emocjonalną, przewidywalną lub nieprzewidywalną, o charakterze osobistym lub biznesowym.

ODSZKODOWANIE

Gość zgadza się, że w przypadku spowodowania przez niego szkody, za którą Serwis jest zobowiązany zapłacić, Gość jako warunek przeglądania zobowiązuje się zwrócić Serwisowi wszystkie koszty.

ZGŁOSZENIA

Gość zgadza się jako warunek oglądania, że ​​wszelka komunikacja między Gośćem a Witryną jest uważana za przesłanie. Wszystkie przesłane materiały, w tym ich fragmenty, zawarte w nich grafiki lub jakakolwiek treść przesłania stają się wyłączną własnością Witryny i mogą być wykorzystywane bez dalszej zgody do celów komercyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. Gość zgadza się przekazywać tylko te informacje do Witryny, z których chce na zawsze zezwolić Witrynie w jakikolwiek sposób, jaki uzna za stosowny. „Zgłoszenia” są również zapisem Polityki prywatności.

OGŁOSZENIE

Żadne dodatkowe powiadomienie z jakiegokolwiek powodu nie jest wymagane. Odwiedzający i Odwiedzający wyraźnie gwarantują, że rozumieją, że zrzeczenie się prawa do powiadomienia jest warunkiem uzyskania pozwolenia na przeglądanie lub interakcję z witryną.

SPRZECZANIE SIĘ

W ramach rozważań, których Witryna wymaga do przeglądania, używania lub interakcji z tą witryną, Odwiedzający zgadza się na zastosowanie wiążącego arbitrażu w przypadku wszelkich roszczeń, sporów lub kontrowersji („ROSZCZENIE”) dowolnego rodzaju (czy to w umowie, czynach niedozwolonych czy w inny sposób) wynikające z zakupu tego produktu lub z nim związane, w tym kwestie związane z pozyskiwaniem, prywatnością i warunkami użytkowania. W przypadku, gdy Gość jest stroną wygrywającą, Gość pokryje koszty własnych opłat adwokackich. Witryna zastrzega sobie prawo do wniesienia sprawy do sądu w jurysdykcji wybranej przez Stronę.

W żadnym przypadku widz, odwiedzający, członek, subskrybent lub klient nie mają prawa zwrócić się do sądu lub odbyć rozprawę z ławą przysięgłych. Widz, odwiedzający, członek, subskrybent lub klient nie będą mieli prawa do udziału w odkrywaniu przedprocesowym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w zasadach; nie będziesz mieć prawa do uczestniczenia jako przedstawiciel lub członek jakiejkolwiek grupy powodów odnoszących się do jakiegokolwiek roszczenia będącego przedmiotem arbitrażu; decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca z ograniczonym prawem do odwołania.

Strona wygrywająca otrzyma od drugiej strony zwrot wszelkich kosztów związanych z arbitrażem sporu, w tym honorariów prawników, opłat za windykację, opłat dochodzeniowych, kosztów podróży.

JURYSDYKCJA I MIEJSCE

Jeśli jakakolwiek sprawa dotycząca tego zakupu zostanie wniesiona do sądu, przed lub po arbitrażu, Przeglądający, odwiedzający, członek, subskrybent lub klient zgadza się, że jedyną i właściwą jurysdykcją będzie stan i miasto określone w danych kontaktowych właściciela sieci, chyba że określono inaczej. W przypadku, gdy spór toczy się w sądzie federalnym, sądem właściwym będzie sąd federalny właściwy dla strony internetowej.

Model rozliczeniowy i zasady anulowania / zwrotu pieniędzy

O zwrot pieniędzy można poprosić, kontaktując się z obsługą klienta, klikając łącze w stopce witryny, chyba że w ofercie określono inaczej.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Przeglądający, odwiedzający, członek, subskrybent lub klient zgadza się, że we wszystkich przypadkach obowiązującym prawem będzie stan podany na stronie internetowej w naszych informacjach kontaktowych.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Z operatorem tej strony można skontaktować się pod adresem imkryptofan@gmail.com